Experimental study of the variations of the freezing points of ionic liquids in water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Experimental study of the variations of the freezing points of ionic liquids in water

Abstrakt

Temperatura zamarzania czystych soli alkiloimidazoliowych zawiera się w przedziale od - 70ºC do - 90ºC zależnie od długości podstawinika alkilowego oraz od rodzaju anionu. Celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedniej metody pomiaru zmian temperatury zamarzania chlorku 1-metylo-3-oktyloimidazolu w wodzie. Wynik przeprowadzonych badań pozwolił na sporządzenie fragmentu diagramu fazowego dla wodnego roztworu chlorku 1-metylo-3-oktyloimidazolu w funkcji temperatury w przedziale stężeń 0 do 150 milimoli. W przypadku wyższych stężeń użyta w badaniach metoda zamrażania nie pozwoliła na uzyskanie wystarczająco niskiej temperatury. W celu uzyskania diagramów fazowych dla cieczy roztworów cieczy jonowych o stężeniach wyższych niż 150 milimoli należy zastosować zamrażanie ciekłym azotem.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010 strony 401 - 406
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zuzański J., Łuczak J., Markiewicz M., Chrzanowski W., Jungnickel C.: Experimental study of the variations of the freezing points of ionic liquids in water// 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010/ ed. ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2010, s.401-406
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi