Green Chemistry - current and future issues - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Green Chemistry - current and future issues

Abstrakt

W pracy przedstawiono 12 zasad Zielonej Chemii oraz wybrane przykłady stosowania zasad w życiu codziennym, przemyśle, laboratoriach i edukacji. Pokrótce opisano historię Zielonej Chemii oraz przyszłe wyzwania. ZCH dotyczy nowego podejścia do zagadnienia syntezy, przeróbki i wykorzystania związków chemicznych, związanego ze zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Istnieje wiele publikacji opisujących metodyki analityczne których realizacja jest zgodna z zasadami ZCH, które pomagają w prowadzeniu procesów chemicznych i ocenie ich wpływu na środowisko. Zastosowanie odpowiednich technik przygotowania próbek np. SPME, SPE, ASE pozwala na uzyskanie precyzyjnych i dokładnych wyników analizy, jednocześnie nie będąc źródłem dodatkowego obciążenia środowiska przez uciążliwe odpady.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wardencki W., Curyło J., Namieśnik J.: Green Chemistry - current and future issues// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi