Implementacja reguł animacji w logice rozmytej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementacja reguł animacji w logice rozmytej

Abstrakt

Zaprojektowano system komputerowy wspomagający tworzenie animacji. System wykorzystuje reguły animacji wywodzące się z animacji tradycyjnej. Reguły opisują sposób uzyskiwania animacji postaci nacechowanych emocjonalnie. Na potrzeby badań zostały one sformułowane w logice rozmytej i zaimplementowane w języku programowania Python. Wykorzystując system wygenerowano animacje testowe, które poddano ocenie subiektywnej, w celu określenia naturalności animacji i przekazu emocjonalnego. Przedstawiono wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szczuko P., Kostek B.: Implementacja reguł animacji w logice rozmytej// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi