Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci

Abstrakt

Przedmiotem badawczym rozprawy jest wykazanie możliwości wspomagania komputerowej animacji postaci poprzez wykorzystanie metod inteligentnych, szczególnie logiki rozmytej, w taki sposób, aby możliwe było uzyskiwanie animacji płynnych i nacechowanych stylistycznie, dla których punktem wyjścia są animacje schematyczne, które nie posiadają tych cech. Wiedza zawarta w literaturze animacji i wiedza oparta na wynikach wydobywania danych z przykładów uczących (ang. data mining) jest reprezentowana w postaci reguł rozmytych. Przetwarzanie reguł pozwala na wyznaczenie opisu tych elementów animacji, które wpływają na subiektywnie postrzegane cechy ruchu: jakość, płynność i naturalność. Przedstawiony powyżej zakres eksperymentów wiąże się z postawionymi w rozprawie tezami:1. Logika rozmyta może być stosowana jako narzędzie przetwarzania reguł opisujących animację w procesie generowania animowanych gestykulacji.2. Wykorzystanie w algorytmach komputerowej animacji klasycznych reguł animacji rysunkowej sformułowanych w języku naturalnym, pozwala na poprawę realizmu ruchu wirtualnych postaci.3. Zastosowanie rozmytego przetwarzania reguł animacji zwiększa efektywność procesu tworzenia klatek pośrednich animowanego obrazu.W toku rozprawy powyższe tezy zostają udowodnione. Wynikiem praktycznym jest środowisko komputerowe do tworzenia animacji, wykorzystujące opracowany system wspomagania animacji oparty o wnioskowanie rozmyte.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi