Jakość w marketingu - Kreowanie systemu identyfikacji wizualnej na przykładzie UMCS Lublin - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość w marketingu - Kreowanie systemu identyfikacji wizualnej na przykładzie UMCS Lublin

Abstrakt

Zarządzanie jakością dotyczy wszystkich dziedzin pracy przedsiębiorstwa od systemu funkcjonowania organizacji do produktu finalnego dostarczonego na rynek. W przypadku wyższej uczelni, produkt finalny ma inny charakter niż w sektorach produkcyjnych. Wytwór ów nie jest namacalny, nie jest przedmiotem fizycznym, wiąże się natomiast z wiedzą, którą absolwenci posiadają. Polityka jakości prowadzona na uczelniach może dotyczyć wszystkich obszarów ich funkcjonowania. Wątek ten zostanie omówiony w niniejszym artykule. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z prowadzeniem polityki zarządzania jakością w dziedzinie marketingu, budowaniem silnej identyfikacji wizualnej, więzi z marką, a także z długofalową lojalnością wobec uczelni wyższej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane aspekty zarządzania jakością strony 250 - 254
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Schivinski B.: Jakość w marketingu - Kreowanie systemu identyfikacji wizualnej na przykładzie UMCS Lublin // Wybrane aspekty zarządzania jakością/ ed. pod red. Marka alerno-Kochana. Kraków: Wydaw. AGH, 2010, s.250-254
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi