Jakość wód podziemnych występujących w utworach oligocenu i miocenu w regionie gdańskim. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość wód podziemnych występujących w utworach oligocenu i miocenu w regionie gdańskim.

Abstrakt

Charakterystyczne warunki występowania i krążenia wód podziemnych w regionie gdańskim sprawiają, iż występujące tu piętra wodonośne pozostają ze sobą we wzajemnych zależnościach i stanowią system wodonośny o regionalnym zasięgu. Wody występujące w utworach neogenu i paleogenu odgrywają ważną rolę hydrogeologiczną w tym systemie, pełniąc funkcję tranzytową pomiędzy czwartorzędowym, a kredowym piętrem wodonośnym. Wody podziemne z utworów paleogeńsko-neogeńskich lokalnie charakteryzują się w regionie gdańskim specyficznymi właściwościami, które w znacznym stopniu pogarszają ich jakość. Są to: wysokie stężenie żelaza i manganu, podwyższone ilości amoniaku a także pojawiający się zapach siarkowodorowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 27, strony 326 - 329,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Pruszkowska-Caceres M.: Jakość wód podziemnych występujących w utworach oligocenu i miocenu w regionie gdańskim.// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 27., nr. nr 6 (2006), s.326-329
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi