Kalibracja przyrządów analitycznych, wykorzystanie gazowych mieszanin wzorcowych. Calibration of analitycal instruments, utilization of gaseous standard mixtures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kalibracja przyrządów analitycznych, wykorzystanie gazowych mieszanin wzorcowych. Calibration of analitycal instruments, utilization of gaseous standard mixtures

Abstrakt

Scharakteryzowano techniki kalibracji jakościowej i ilościowej. Przedstawiono również rolę gazowych mieszanin wzorcowych w procesie kalibracji przyrządów analitycznych oraz wpływ wyboru techniki sporządzania gazowych standardów na spójność pomiarową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 9, strony 63 - 90,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Świtaj A., Przyk E., Namieśnik J.: Kalibracja przyrządów analitycznych, wykorzystanie gazowych mieszanin wzorcowych. Calibration of analitycal instruments, utilization of gaseous standard mixtures// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 1 (2002), s.63-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi