Komunikacja on-line [on-line]. lipiec 2002 [dostęp 13 grudnia 2002]. Dostę-pny wWorld wide web:<http://www.swiatmarketingu.pl/pages/i/1/5020.php>. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Komunikacja on-line [on-line]. lipiec 2002 [dostęp 13 grudnia 2002]. Dostę-pny wWorld wide web:<http://www.swiatmarketingu.pl/pages/i/1/5020.php>.

Abstrakt

W wielu opracowaniach mówiących o roli Internetu w działalności organizacjigospodarczych można spotkać się ze stwierdzeniem, że Internet stwarza fir- mom ogromne możliwości rozwoju. Artykuł prezentuje podejście, w którym na- cisk jest położony na nawiązanie relacji z klientami, warunkującymi wytwo- rzenie silnych więzów pomiędzy nimi a organizacją.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi