Longitudinal study of vitamins A, E and lipid oxidative damage in human milk throughout lactation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Longitudinal study of vitamins A, E and lipid oxidative damage in human milk throughout lactation

Abstrakt

Celem pracy było zbadanie zmian wartości całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (TAS), stężeń witamin antyoksydacyjnych i izoprostanów (markery stresu oksydacyjnego) w siarze i mleku dojrzałym. Badaniami objęto 49 kobiet po pełno terminowej ciąży i naturalnym porodzie. Kryteria wyłączenia to czynne i bierne palenie tytoniu, ostre i przewlekłe schorzeniach oraz farmakoterapia inna niż suplementacja witamin. Próbki siary pobierano w 3 dobie po porodzie, mleko dojrzałe pomiędzy 30 a 32 dniem po porodzie. Pomimo braku istotnych różnic w ilości witamin A i E przyjmowanych z pożywieniem poziom TAS dojrzałego mleka ludzkiego była istotnie wyższy w porównaniu do siary (p = 0,002), natomiast stężenie witaminy E były istotnie niższe w mleku dojrzałym (p = 0,003 i p = 0,001). Chociaż stężenie izoprostanów dojrzałego mleka było wyższe niż w siarze, różnica ta nie była statystycznie istotna (p = 0,129).

Cytowania

  • 3 9

    CrossRef

  • 4 0

    Web of Science

  • 3 9

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Early Human Development nr 88, strony 421 - 424,
ISSN: 0378-3782
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szlagatys-Sidorkiewicz A., Zagierski M., Jankowska A., Łuczak G., Macur K., Bączek T., Korzonek M., Krzykowski G., Martysiak-Żurowska D., Kamińska B.: Longitudinal study of vitamins A, E and lipid oxidative damage in human milk throughout lactation// Early Human Development. -Vol. 88, nr. iss. 6 (2012), s.421-424
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.earlhumdev.2011.10.007
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi