Marketing terytorialny a social media marketing na serwisie Twitter - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing terytorialny a social media marketing na serwisie Twitter

Abstrakt

Obszary terytorialne, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, walczą o miejsce na rynku. Poprzez promocję dążą do osiągnięcie uprzywilejowanych miejsc w świadomości interesariuszy, będących dla danego regionu inwestorami, bądź turystami, którzy chcą miło spędzić czas na wakacjach. Miasta kreują swój wizerunek i dbają o niego, budując więzi emocjonalne i lojalność wobec swoich klientów. W tym celu wykorzystane są różne rodzaje instrumentów marketingowych. W celu przeanalizowania rzeczywistego wpływu promocji internetowej z wykorzystaniem portali społecznościowych na sukces marketingowy jednostek terytorialnych, przeprowadzono badania na przykładzie miasta Lublin. Miały one wykazać skuteczność rebrandingu marki Miasto Lublin na Twitterze - najpopularniejszym microblogu w Internecie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce strony 20 - 29
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Schivinski B., Ślosarski R.: Marketing terytorialny a social media marketing na serwisie Twitter// Zarządzanie Przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce/ ed. T. Bernat Szczecin : PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.J., 2013, s.20-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 112 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi