Mikro- i makrootoczenie jako determinanta ryzyka kredytowego banków komercyjnych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mikro- i makrootoczenie jako determinanta ryzyka kredytowego banków komercyjnych w Polsce

Abstrakt

Banki jako instytucje finansowe, działające w turbulentnym otoczeniu, ze względu na znaczenie działalności kredytowej w kształtowaniu ich podstawowych parametrów ekonomiczno - finansowych, powinny ze szczególną uwagą analizować wszelkie sygnały z niego płynące. Zarówno mikrootoczenie ) jak i makrootoczenie wpływają na standing banków i ich postrzeganie przez obecnych i potencjalnych klientów, w szczególności decydują o wynikach działalności kredytowej banków. W publikacji podjęto się próby wskazania powiązań banku z jego otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania koniunktury gospodarczej ( makrootoczenia ) na efekty działalności kredytowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu strony 127 - 135,
ISSN: 1426-9724
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G.: Mikro- i makrootoczenie jako determinanta ryzyka kredytowego banków komercyjnych w Polsce// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. -., nr. Nr 29 (2010), s.127-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi