Miniaturised analytical procedure of determining polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in bottom sediments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miniaturised analytical procedure of determining polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in bottom sediments

Abstrakt

Opisano metodę oznaczania bardzo niskich stężeń polichlorowanych bifenyli w obecności wysokich zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Analizie techniką GC-MS poddawany jest ekstrakt z 1 g próbki osadu. Jako standardy wewnętrzne zastosowano Naftalen-d8, benzo[a]antracen-d12 i PCB 209. Średni odzysk standardów przedstawiał się następująco: 65, 55 i 60% odpowiednio. Do izolacji frakcji PCB stosowano niekomercyjne kolumienki szklane wypełnione 500 mg żelu krzemionkowego. Wykazano, że mielenie próbki do cząstek o wymiarach 0,2 mm nie wpływa znacząco na uzyskiwane wyniki. Proponowana procedura pozwala uzyskać dokładne i precyzyjne wyniki.

Cytowania

  • 3 8

    CrossRef

  • 4 6

    Web of Science

  • 4 8

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 959, strony 173 - 180,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wolska L.: Miniaturised analytical procedure of determining polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in bottom sediments// JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 959., (2002), s.173-180
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/s0021-9673(02)00309-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi