Miniaturised analytical procedure of determining polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in bottom sediments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miniaturised analytical procedure of determining polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in bottom sediments

Abstrakt

Opisano metodę oznaczania bardzo niskich stężeń polichlorowanych bifenyli w obecności wysokich zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Analizie techniką GC-MS poddawany jest ekstrakt z 1 g próbki osadu. Jako standardy wewnętrzne zastosowano Naftalen-d8, benzo[a]antracen-d12 i PCB 209. Średni odzysk standardów przedstawiał się następująco: 65, 55 i 60% odpowiednio. Do izolacji frakcji PCB stosowano niekomercyjne kolumienki szklane wypełnione 500 mg żelu krzemionkowego. Wykazano, że mielenie próbki do cząstek o wymiarach 0,2 mm nie wpływa znacząco na uzyskiwane wyniki. Proponowana procedura pozwala uzyskać dokładne i precyzyjne wyniki.

Lidia Wolska. (2002). Miniaturised analytical procedure of determining polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in bottom sediments, 959, 173-180.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 959, strony 173 - 180,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wolska L.: Miniaturised analytical procedure of determining polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in bottom sediments// JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 959., (2002), s.173-180

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi