Modelling of strain localization in quasi-brittle materials with non-local continuum models - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling of strain localization in quasi-brittle materials with non-local continuum models

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki numerycznej lokalizacji odkształceń w elementach betonowych przy zastosowaniu modelu sprężysto-plastycznego i modelu z degradacja sztywności. Do opisu rys, model rozszerzono o składniki nielokalne. Obliczenia wykonano dla prostych problemów brzegowych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Computational modelling of concrete structures strony 301 - 307
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bobiński J., Tejchman-Konarzewski A.: Modelling of strain localization in quasi-brittle materials with non-local continuum models// Computational modelling of concrete structures/ ed. eds: G. Meschke, R. de Brost, H. Mang, N. Bićanić. London: Taylor & Francis Group, 2006, s.301-307
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi