Możliwości wdrożenia koncepcji zarządzanie wiedzą w uczelni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości wdrożenia koncepcji zarządzanie wiedzą w uczelni

Abstrakt

Wyższe uczelnie wydają się z natury rzeczy organizacjami, w których problemy z zarządzaniem wiedzą nie powinny występować. Rola uczelni wyższych w procesie tworzenia wiedzy jest niezaprzeczalna. Czy jednak same uczelnie potrafią zarządzać wiedzą, która tworzą? Czy istnieją mechanizmy i narzędzia wspomagające procesy związane z zarządzaniem wiedzą? Czy tak jest w istocie? Niniejsze opracowanie jest raczej próbą nakreślenia pewnych problemów, niż odpowiedzia na postawione pytania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy strony 43 - 52
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Możliwości wdrożenia koncepcji zarządzanie wiedzą w uczelni// Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy/ ed. red. nauk. Krzysztof Leja ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo - Techniczną WZiE PG, 2006, s.43-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi