Non linear identification of underwater vehicles. W: [CD-ROM] Conference Proceedings. The 29th Israel Conference on Mechanical Engineering. May 12-13, 2003 Haifa, Israel. Haifa: Technion - Israel Inst. Technol.**2003[B8] s. 1-8, 5 rys. bibliogr. 7 poz. Nieliniowa identyfikacja pojazdów podwodnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Non linear identification of underwater vehicles. W: [CD-ROM] Conference Proceedings. The 29th Israel Conference on Mechanical Engineering. May 12-13, 2003 Haifa, Israel. Haifa: Technion - Israel Inst. Technol.**2003[B8] s. 1-8, 5 rys. bibliogr. 7 poz. Nieliniowa identyfikacja pojazdów podwodnych.

Abstrakt

Artykuł dotyczy identyfikacji nieliniowych modeli pojazdów podwodnych o wie-lu zmiennych. Zaproponowana metoda działa w obszarze czasu rzeczywistego imoże być stosowana do nieliniowych modeli, które są liniowe w części doty-czącej nieznanego wektora parametrów. W celu poradzenia sobie z parametramizmieniającymi się w czasie, zastosowano rekursyjną wersję algorytmu identy-fikacji. Po krótkim opisie matematycznych podstaw algorytmu identyfikacji,dokonuje się jego walidacji poprzez zastosowanie do podwodnego pojazdu rato-wniczego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi