Nos elektroniczny - użyteczne narzędzie w analizie żywności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nos elektroniczny - użyteczne narzędzie w analizie żywności

Abstrakt

W artykule przedstawiono nowoczesne instrumentalne techniki stosowane w analizie związków zapachowych obecnych w żywności, a także ich przydatność w kontroli jakości produktów spożywczych. Główną uwagę poświęcono elektronicznym nosom. Opisano zasadę działania, zjawiska fizyczne i fizykochemiczne wykorzystywane przez czujniki takich urządzeń oraz metody analizy sygnału. Porównano tę metodę z techniką chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem olfaktometrycznym (GC-O). Ponadto wymieniono szeroką gamę zastosowań e-nosa w analizie żywności oraz innych dziedzinach. Wskazano także trendy rozwojowe niniejszej techniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 40 - 44,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Chmiel T., Dymerski T., Wardencki W.: Nos elektroniczny - użyteczne narzędzie w analizie żywności// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. Nr 4 (2008), s.40-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 144 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi