Nowe algorytmy sterowania dostępem do sieci UMTS dla usług z priorytetami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe algorytmy sterowania dostępem do sieci UMTS dla usług z priorytetami

Abstrakt

W referacie scharakteryzowano stosowane algorytmy sterowania dostępem do zasobów radiowych sieci UMTS. Zaproponowano nowe algorytmy zwiększające efektywność ich wykorzystania, z uwzględnieniem realizacji usług z priorytetami. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pozwalające ocenić przydatność zaproponowanych algorytmów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej strony 127 - 136,
ISSN: 0860-889X
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gajewska M., Gajewski S.: Nowe algorytmy sterowania dostępem do sieci UMTS dla usług z priorytetami// Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. -., nr. Nr 185 A (2011), s.127-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi