Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980.

Abstrakt

Monografia stanowi podsumowanie indywidualnego projektu badawczego MniI nr N N527 3846 33 ( nr umowy 3846/B/TO2/2007/33) nt.:''Urbanistyka struktur mieszkaniowych na wybranych przykładach niemieckich zrealizowanych w latach 1980-2005'' zrealizowanego na WAPG w okresie 2007-2010.Na przełomie dekad, u progu lat 80. dokonała się w Niemczech zmiana paradygmatu urbanistycznego. Analiza powstałych po 1980 w Niemczech nowych osiedli-dzielnic mieszkaniowych pokazuje kluczowe tendencje w tym procesie na tle niemieckiej tradycji urbanistycznej jak i uwarunkowań dynamicznych przemian społecznych dekady lat 90. podsumowanie odnosi syntezę badań nad osiągnięciami niemieckimi do sytuacji polskiej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rembarz G.: Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980.. Gdansk: Wydaw. Urbanista, 2010. ISBN 978-83-928905-5-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi