Numerical conditioning of delta-domain Lyapunov and Riccati equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numerical conditioning of delta-domain Lyapunov and Riccati equations

Abstrakt

W pracy rozważono problem uwarunkowania dyskretno czasowych równań Lapunowa oraz równań Riccatiego - to znaczy problem wrażliwości rozwiązań takich równań na odchyłki ich parametrów od nominalnych wartości. Zdefiniowano odpowiedni "różniczkowy" wskaźnik uwarunkowania oraz podano efektywną metodę szacowania jego wartości. Udowodniono teoretycznie - a także przekonująco zilustrowano na drodze numerycznej - twierdzenie głoszące, iż równania Lapunowa oraz równania Riccatiego sformułowane w oparciu o dyskretnoczasowe modele wykorzystujące tak zwany operator delta mają istotnie lepsze uwarunkowanie w stosunku do odpowiednich równań, w których stosuje się klasyczne modele oparte na operatorze przesunięcia.

Cytowania

  • 1 5

    CrossRef

  • 1 4

    Web of Science

  • 1 7

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEE PROCEEDINGS-CONTROL THEORY AND APPLICATIONS nr 148, strony 497 - 501,
ISSN: 1350-2379
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Suchomski P.: Numerical conditioning of delta-domain Lyapunov and Riccati equations// IEE PROCEEDINGS-CONTROL THEORY AND APPLICATIONS. -Vol. 148., nr. 6 (2002), s.497-501
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1049/ip-cta:20010774
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi