Obiekty hydrofitowe w gospodarce komunalnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obiekty hydrofitowe w gospodarce komunalnej

Abstrakt

Powszechnym problemem, na który napotykają właściciele domów na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie, które nie są skanalizowane stanowią warunki terenowe. Często uniemożliwiają one instalację i osiągnięcie dostatecznych wyników w przypadku eksploatacji w konwencjonalnych lokalnych oczyszczalniach ścieków. Niezbędne są rozwiązania proste, wydajne, niezawodne i tanie. Oczyszczalnie hydrofitowe mogą być stosowane dla gmin, szkół, kempingów, a nawet pojedynczych domostw. Systemy te są wydajne, proste, niezbyt kosztowne, o estetycznym wyglądzie - ładnie wkomponowując się w krajobraz wiejski. Mają również walory edukacyjne.Celem pracy jest przedstawienie dotychczasowych doświadczeń związanych z oczyszczaniem ścieków bytowych oraz unieszkodliwianiem osadów ściekowych w obiektach hydrofitowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie gospodarką odpadami : Techniczno - organizacyjno -prawne aspekty gospodarki odpadami strony 113 - 128
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Obiekty hydrofitowe w gospodarce komunalnej// Zarządzanie gospodarką odpadami : Techniczno - organizacyjno -prawne aspekty gospodarki odpadami/ ed. red. J. F. Lemański, S. Zabawa. Poznań: PZIiTS, 2010, s.113-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi