Obliczenia wymuszeń drgań skrętnych dla czterosuwowych silników widlastych z korbowodem przyczepnym. Prace XXI Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obliczenia wymuszeń drgań skrętnych dla czterosuwowych silników widlastych z korbowodem przyczepnym. Prace XXI Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

Abstrakt

W celu obliczenia wymuszeń całkowitych działających na jednym wykorbieniu silnika widlastego założono, że proces termodynamiczny w cylindrach obu szeregów jest identyczny. Obliczenia momentu obrotowego M wału korbowego przeprowadzono wykorzystując zasadę Jourdina w postaci wektorowej. Przedstawiono metodę obliczeń wymuszeń drgań skrętnych dla czterosuwowych silników widlastych z korbowodem przyczepnym. Producenci silników podają dane dotyczące wymuszeń pochodzących od działania gazów oraz wymuszeń bezwładnościowych oddzielnie. Dane te są podawane dla jednego cylindra. Na ich podstawie oblicza się ciśnienie styczne w jednym cylindrze w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Następnie, stosując zasadę Jourdina, oblicza się sumaryczne ciśnienie styczne od działania dwóch cylindrów na jednym wykorbieniu wału korbowego silnika widlastego z korbowodem przyczepnym. Otrzymaną funkcję rozkłada się w szereg Fouriera. Uzyskuje się w ten sposób amplitudy i fazy poszczególnych harmonicznych momentu obrotowego od oddziaływania dwóch cylindrów na jedno wykorbienie wału silnika. Przeprowadzono porównanie wartości momentu obrotowego silników widlastych: 1 - ze wspólnym czopem korbowym; 2 - z korbowodem przyczepnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska strony 111 - 118,
ISSN: 1640-4572
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sawiak S.: Obliczenia wymuszeń drgań skrętnych dla czterosuwowych silników widlastych z korbowodem przyczepnym. Prace XXI Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania. // Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska. -., nr. 32 (2003), s.111-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi