Ocena możliwości wykorzystania symulatorów w zdalnym nauczaniu do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena możliwości wykorzystania symulatorów w zdalnym nauczaniu do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych

Abstrakt

Zastosowanie symulatorów edukacyjnych pozwala nie tylko na podniesienie efe-ktywności procesu nauczania, lecz również otwiera cały wachlarz nowych moż-liwości, włącznie z możliwością zdalnego nauczania, pracy z systemami dalekoprzekraczającymi zestawy dostępne w klasycznych laboratoriach oraz obserwa-cji wydarzeń trudnych do obserwacji w rzeczywistych urządzeniach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli :kształcenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy strony 263 - 272
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Uhl T.: Ocena możliwości wykorzystania symulatorów w zdalnym nauczaniu do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych// W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli :kształcenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy/ ed. J. Migdałek, B. Kędzierska Kraków: Rabid, 2003, s.263-272
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi