Ocena nośności pali na podstawie wzorów dynamicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena nośności pali na podstawie wzorów dynamicznych.

Abstrakt

Przedstawiono zakres niezbędnej nowelizacji polskiej normy palowej oraz postać i zakres zmodyfikowanego wzoru dynamicznego Delmaga do określenia nośności pali wbijanych. Przeanalizowano ocenę nośności pali na podstawie wyników sondowań dynamicznych sondą średnią i ciężką zamieszczając odpowiednie normogramy do obliczeń. Zamieszczono przykład obliczeń nośności pala z wykorzystaniem normogramów oraz programu komputerowego Nośność SD.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 305 - 309,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zadroga B.: Ocena nośności pali na podstawie wzorów dynamicznych.// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2003), s.305-309
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi