Ocena odporności powłok na bazie DLC na doraźne uszkodzenie w warunkach tarcia ślizgowego ze smarowaniem wodą i solą fizjologiczną = Evaluation of DLC based coatings resistance to instanteneous damage under sliding friction conditions with distilated water or saline lubrication - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena odporności powłok na bazie DLC na doraźne uszkodzenie w warunkach tarcia ślizgowego ze smarowaniem wodą i solą fizjologiczną = Evaluation of DLC based coatings resistance to instanteneous damage under sliding friction conditions with distilated water or saline lubrication

Abstrakt

Wykonano serię testów w celu wyznaczenia granicznych warunków wymuszenia, zdefiniowaego jako średnie naciski powierzchniowe oraz prędkość ślizgania, po przekroczeniu których następuje gwałtowne zniszczenie powłoki. Na podstawie wyników pomiarów opracowano aproksymowane charakterystyki granicznych wymuszeń w układzie p - v oraz pokrewnych dla badanych materiałów, smarów i zakresu parametrów wymuszenia.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr R. 40, strony 139 - 146,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Łubiński J., Neyman A., Sikora J.: Ocena odporności powłok na bazie DLC na doraźne uszkodzenie w warunkach tarcia ślizgowego ze smarowaniem wodą i solą fizjologiczną = Evaluation of DLC based coatings resistance to instanteneous damage under sliding friction conditions with distilated water or saline lubrication// TRIBOLOGIA. -Vol. R. 40., nr. nr 4=226 (2009), s.139-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi