OF-FEMEA: an approach to safety analysis of object oriented software intensive systems. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OF-FEMEA: an approach to safety analysis of object oriented software intensive systems.

Abstrakt

Artykuł przedstawia rozszerzenie metody FMEA znanej z jej zastosowań w stosunku do systemów związanych z bezpieczeństwem, w sposób umożliwiający jej stosowanie do systemów zawierających oprogramowanie i budowanych zgodnie z podejściem obiektowym. Punktem wyjścia dla metody są modele współpracy wyrażone w notacji UML. Komponenty systemu są modelowane z zastosowaniem notacji formalnej CSP. Metoda wspomaga systematyczną identyfikacje typów awarii komponentów. Wybrane typy awarii są modelowane a wynikające z nich skutki są analizowane z wykorzystaniem narzędzia wspomagającego analizę formalną. W artykule przedstawiono zastosowanie tej metody do komputerowego systemu sygnalizacji kolejowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Artificial Intelligence and Security in Computing Systems. 9th International Conference, ACS´2002 The Kluwer International Series in Engineering and Computer Science. strony 261 - 270
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Cichocki T., Górski J.: OF-FEMEA: an approach to safety analysis of object oriented software intensive systems. // Artificial Intelligence and Security in Computing Systems. 9th International Conference, ACS´2002 The Kluwer International Series in Engineering and Computer Science. / ed. J. Sołdek, L. Drobiazgiewicz. Boston/Drodrecht/London: Kluwer Academic Publishers, 2003, s.261-270
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi