Ograniczenie zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku przez rozwiązania zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ograniczenie zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku przez rozwiązania zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich

Abstrakt

Morze Bałtyckie jest prawie całkowicie zamknięte. W każdym roku tylko 3% objętości wody ulega wymieniane. Dlatego okres całkowitej wymiany wody w morzu jest bardzo długi i wynosi 25-30 lat. Powoduje to nagromadzenie dopływających zanieczyszczeń i przyczynia się do eutrofizacji. Czynnikami odpowiedzialnymi za eutrofizację są związki biogenne, przede wszystkim związki azotu i fosforu. Jeśli chodzi o zasilanie wód Bałtyku związkami azotu i fosforu, to głównym źródłem jest dopływ rzeczny. Szacuje się, że ok. 75% ogólnego ładunku azotu i aż 95-99% ogólnego ładunku fosforu jest doprowadzane do Bałtyku w odpływie rzecznym. Dotychczas wykazano, że najbardziej odpowiedzialne za zanieczyszczenie Bałtyku są źródła obszarowe, powodujące wprowadzenie potężnych ładunków azotu i fosforu do cieków. Oznacza to, że odpowiadają za tę sytuację obszary wiejskie, na których w Polsce mieszka 15 mln M (mieszkańców). Zanieczyszczenia cieków wynikają przede wszystkim z nieuporządkowanej i niezrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwych rozwiązań gospodarki ściekowej na terenach wiejskich, których wdrożenie w przyszłości ograniczy ładunek związków biogennych odprowadzanych do Bałtyku.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aspekty ochrony środowiska morskiego i nadmorskiego strony 135 - 146
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Wojciechowska E., Gajewska M., Kołecka K., Ostojski A.: Ograniczenie zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku przez rozwiązania zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich// Aspekty ochrony środowiska morskiego i nadmorskiego/ ed. J.F. Lemański, S. Zabawa Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych , 2015, s.135-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi