Parametry procesu wytwarzania a jakość suchych farb dyspersyjnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Parametry procesu wytwarzania a jakość suchych farb dyspersyjnych.

Abstrakt

Przedstawiono i przedyskutowano typy suchych farb dyspersyjnych z uwzględnieniem wymogów inżynierii budownictwa. Omówiono sposób wytwarzania. Zaproponowano i scharakteryzowano kryteria jakości farb. Przedyskutowano parametry wpływające na jakość farb.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 84 - 85,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Torlop B.: Parametry procesu wytwarzania a jakość suchych farb dyspersyjnych.// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 3 (2003), s.84-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi