Polskie centra handlowe - zagrożenia i szanse dla przestrezni miejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polskie centra handlowe - zagrożenia i szanse dla przestrezni miejskiej

Abstrakt

Ostatnie kilkanascie lat w Polsce to okres burzliwego rozwoju kompleksów handlowo-usługowych zwanych ''centrami handlowymi''. Zagdanienie to należy zarówno w kategoriach historycznych jak i kulturowych i przestrzennych. mimo iz centra handlowe często postrzegane są jako zagrożenia dla prawdziwej miejskości, to paradoksalnie ich przestrzeń wewnetżna wyraża powszechne oczekiwania jakości tradycji przestrzeni publicznej. w dobie globalizacji fascynacji konsupcja istnieje realne zagrożenie utraty sensu budowaniaobiektów handlowyc bedących nietylko miescem zakupów ale równiez miejscem doświadczania specjlanie zaaranzowanych przestrzeni, miejscem kontaktów ludzkich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komercjalizacja przestrzeni - charakterystyka zjawiska strony 248 - 251
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Taraszkiewicz A.: Polskie centra handlowe - zagrożenia i szanse dla przestrezni miejskiej// Komercjalizacja przestrzeni - charakterystyka zjawiska/ ed. pod red. Piotra Lorensa, Elżbiety Ratajczyk-Piątkowskiej. Warszawa: Urbanista, 2008, s.248-251
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi