Polyglycerol esters of lauric acid with defined hydrophile-lipophile properties. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polyglycerol esters of lauric acid with defined hydrophile-lipophile properties.

Abstrakt

Zsyntetyzowano estrowe pochodne poligliceroli i kwasu laurynowego w obecności laurynianu sodu powstającego in situ. Przeanalizowano wpływ temperatury, stężenia katalizatora oraz czasu reakcji na postęp reakcji polimeryzacji glicerolu, a także wpływ stężenia karboksylanu i czasu reakcji na reakcję estryfikacji uzyskanej mieszaniny polioli kwasem laurynowym. Zauważono, że zastosowana metoda syntezy estrów poligliceroli prowadzi do uzyskania emulgatorów charakteryzujących się wartością równowagi hydrofilowo-lipofilowej (HLB) od 4,9 - 14,0.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szeląg H., Szyszko A., Kornacka K.: Polyglycerol esters of lauric acid with defined hydrophile-lipophile properties.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi