Porównanie atrakcyjności zajęć chemicznych z wykorzystaniem doświadczeń chemicznych, eksperymentów w rzeczywistości rozszerzonej oraz multimediów dla uczniów gimnazjów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie atrakcyjności zajęć chemicznych z wykorzystaniem doświadczeń chemicznych, eksperymentów w rzeczywistości rozszerzonej oraz multimediów dla uczniów gimnazjów

Abstrakt

Przeprowadzone badania wykazały, że istnieją statystycznie istotne różnice w ocenie atrakcyjności poszczególnych narzędzi. Możliwość eks- perymentowania (samodzielnego oraz przy zastosowaniu środowiska AR) przekładała się na odbiór takiej metody jako bardziej atrakcyjnej – w po- równaniu z zastosowaniem multimediów. I jak wskazują zebrane dane nie ma na to wpływu ani płeć, ani obszar pochodzenia ucznia. Proponowane badania pozwoliły tym samym ocenić wartościowość rozwiązań AR w edukacji chemicznej, jak również porównać skuteczność omawianej metody w stosunku do dotychczas stosowanych technik pre- zentacji materiałów dydaktycznych w nauczaniu chemii. Zdobyta w ten spo- sób wiedza będzie miała nie tylko znaczenie w projektowaniu przyszłych materiałów dydaktycznych, ale również będzie istotna z punktu widzenia metodyki nauczania chemii na poziomie gimnazjalnym.

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii strony 133 - 151
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mietlarek-Kropidłowska A., Mietlarek P.: Porównanie atrakcyjności zajęć chemicznych z wykorzystaniem doświadczeń chemicznych, eksperymentów w rzeczywistości rozszerzonej oraz multimediów dla uczniów gimnazjów// Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii/ ed. Barbara Sosińska-Kalata Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, s.133-151
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi