Rzeczywistość rozszerzona – potencjał w kształceniu (przyszłych) pomorskich inżynierów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rzeczywistość rozszerzona – potencjał w kształceniu (przyszłych) pomorskich inżynierów

Abstrakt

Edukacja młodzieży w zakresie nauk eksperymentalnych – takich jak chemia i fizyka – stanowi obecnie w obliczu ograniczeń zaplecza dydaktycznego w szkołach ogromne wyzwanie. Placówki edukacyjne nie posiadają często odpowiednich laboratoriów, lecz dysponują pracowniami komputerowymi. W ramach Projektu EDUAR, współfinansowanego przez NCBiR, przeprowadzono badania w 20 szkołach – po 10 z obszarów wiejskich i miejskich, podczas których analizie poddano możliwość zastosowania technologii AR do prezentacji treści fizy- kochemicznych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że ta technologia edukacyjna jest dobrze odbierana przez uczniów, wysoko oceniany jest jej potencjał dydaktyczny, przez co może mieć pozytywny wpływ nie tylko na proces nauczania, ale i efektywność kształcenia w obrębie nauk przyrodniczych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej strony 29 - 42,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Mietlarek-Kropidłowska A.: Rzeczywistość rozszerzona – potencjał w kształceniu (przyszłych) pomorskich inżynierów// EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej. -., nr. 1(9) (2015), s.29-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi