Preliminary investigations on biological treatment of aqueous phase separated from cutting fluids - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Preliminary investigations on biological treatment of aqueous phase separated from cutting fluids

Abstrakt

Zaprezentowano wyniki fizykochemicznego podczyszczania przepracowanych cieczy obróbkowych pochodzących z różnych źródeł. Emulsje przepracowanych cieczy obróbkowych zostały rozdzielone na fazę organiczną i wodną z wykorzystaniem różnych koagulantów. Wydzielona faza wodna została następnie poddana biologicznemu oczyszczaniu z wykorzystaniem osadu czynnego. W wyniku oczyszczania ścieków uzyskano 59-88% obniżenie wartości ChZT.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Tomczak-Wandzel R., Mędrzycka K., Gajewska M.: Preliminary investigations on biological treatment of aqueous phase separated from cutting fluids// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi