Problemy moralne w sprzedaży bezpośredniej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy moralne w sprzedaży bezpośredniej

Abstrakt

Autorzy uściślają szerokie i węższe ujęcie definicyjne sprzedaży bezpośredniej, jako formy handlowania. Następnie przedstawiają problemy moralne, spotykane w tego typu sprzedaży. Problemy te zostały uszeregowane w zależności od relacji pomiędzy podmiotami transakcji.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź nr R. 9, strony 63 - 73,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Waszczyk M., Radacki S.: Problemy moralne w sprzedaży bezpośredniej// Pieniądze i Więź. -Vol. R. 9., nr. nr 4(29) (2005), s.63-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi