Rola płacy minimalnej w gospodarce narodowej w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola płacy minimalnej w gospodarce narodowej w Polsce

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia dotyczącego wynagrodzenia minimalnego w Polsce oraz jego roli w gospodarce narodowej. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy definiuje płacę, opisuje jej rolę w systemie wynagrodzeń oraz przedstawia jej funkcje. W rozdziale tym w płynny sposób przechodzi się do płacy minimalnej i pokazuje, jak ewaluowała ona na przestrzeni lat, jaki jest jej wpływ na bezrobocie, a także przedstawiono ją w porównaniu z płacą przeciętną. Rozdział drugi przedstawia analizę i strukturę pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne wg kryteriów takich jak wiek czy województwa. Ponadto dokonano tu analizy poziomu wynagrodzeń na stopę bezrobocia. Wreszcie rozdział trzeci pokazuje jak wygląda wynagrodzenie minimalne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Do przeprowadzenia badań posłużyła analiza statystyczna na podstawie danych zebranych z GUS, raportów płacowych Sedlak&Sedlak i Eurostatu oraz literatura specjalistyczna z tej dziedziny. Weryfikacji została poddana hipoteza badawcza mówiąca, iż wzrost płacy minimalnej powoduje wzrost stopy bezrobocia. Badania w analizowanym okresie dowodzą, iż hipotezę tą należy odrzucić. Oznacza to, że w gospodarce polskiej, wzrost stawek płacy minimalnej nie prowadzi do wzrostu stopy bezrobocia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 17, strony 207 - 222,
ISSN: 1899-9867
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Stachowski K.: Rola płacy minimalnej w gospodarce narodowej w Polsce// Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. -Vol. 17., (2012), s.207-222
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 211 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi