Rozwój inicjatyw klastrowych na Dolnym Śląsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój inicjatyw klastrowych na Dolnym Śląsku

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest analiza uwarunkowań rozwoju klastrów w województwie dolnośląskim. Autorka analizuje region Dolnego Śląska, wskazując sektory przemysłu i usług, stanowiące istotne koncentracje branżowe o największym potencjale "gronotwórczym" oraz identyfikuje powstałe w regionie inicjatywy klastrowe. Ponadto autorka przedstawia strategiczne programy realizowane na Dolnym Śląsku, istotne z punktu widzenia rozwoju klastrów: Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Strategię Innowacji i Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr nr 221, strony 331 - 342,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Rozwój inicjatyw klastrowych na Dolnym Śląsku// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -Vol. nr 221., (2011), s.331-342
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi