Sol-gel technique - a versatile tool for adsorbent preparation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sol-gel technique - a versatile tool for adsorbent preparation

Abstrakt

Przygotowanie próbek do analizy, w tym przede wszystkim izolacja i/lub wzbogacanie analitów stanowi kluczowy element każdej procedury analitycznej z zakresu oznaczania składników śladowych. Wyzwania analityczna są związane zarówno z właściwościami fizykochemicznymi samych analitów jak i składników matrycy oraz stosowanych sorbentów. Choć gama znanych sorbentów i faz stacjonarnych, które można wykorzystać w praktyce analitycznej jest bardzo szeroka to jednak, ze względu na ogromna różnorodność analitów występujących w próbkach o różnym składzie matrycy, istnieje potrzeba poszukiwania nowych typów adsorbentów. Duże możliwości wytwarzania nowych typów materiałów sorpcyjnych, które można zastosować w praktyce analitycznej oferuje technika zol-żel. Można w ten sposób otrzymać sorbenty stanowiące odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie. Wzrastająca liczba publikacji poświęcona opisowi zastosowani nowych sorbentów wytworzonych z wykorzystaniem tej techniki najlepiej świadczy o olbrzymich możliwościach jakie ona daje. W pracy przedstawiono informacje literaturowe zsyntezowane pod kątem uniwersalności preparatywnej oraz aplikacyjnej techniki sol-gel.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY nr 40, strony 172 - 186,
ISSN: 1040-8347
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kloskowski A., Pilarczyk M., Chrzanowski W., Namieśnik J.: Sol-gel technique - a versatile tool for adsorbent preparation// CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 40, nr. iss. 3 (2010), s.172-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi