Specyfika usługi edukacyjnej szkoły wyższej w kontekście marketingowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specyfika usługi edukacyjnej szkoły wyższej w kontekście marketingowym

Abstrakt

Zmiany, jakie zaszły na rynku usług edukacji wyższej, pomimo wielu barier i trudności, skłaniają uczelnie do zastosowania metod zarządzania zaczerpniętych ze świata biznesu, w tym między innymi marketingu. Dobranie odpowiednich narzędzi marketingowych dla uczelni wymaga rozpoznania specyfiki usług przez nie oferowanych. Zdaniem Autorki usługa edukacji wyższej należy do grupy usług określanych mianem profesjonalnych, stąd też koncepcja stosowanych działań powinna wyrastać tu przede wszystkim z obszaru marketingu usług profesjonalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowe trendy w marketingu strony 7 - 13
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Drapińska A.: Specyfika usługi edukacyjnej szkoły wyższej w kontekście marketingowym// Nowe trendy w marketingu/ ed. pod red. nauk. Marianny Daszkowskiej ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Marketingu. Gdańsk: Kated. Marketingu WZiE PG, 2006, s.7-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi