Transformacja struktur metropolitalnych w warunkach konkurencji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacja struktur metropolitalnych w warunkach konkurencji

Abstrakt

Wzrasta znaczenie rynkowego czynnika konkurencyjności miast opartej na jakości przestrzeni. Faza rozlewania się wielkich miast w wyniku nowych lokalizacji funkcji mieszkaniowej i usługowej będzie wyczerpywać swoją dynamikę z rosnących kosztów infrastrukturalnych, czynnika czasu na pokonanie odległości dom-praca.Wzrasta zainteresowanie przestrzeniami porzuconymi.Zdegradowane mają szanse na lokalizację form urbanistycznych i architektonicznych.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Parteka T.: Transformacja struktur metropolitalnych w warunkach konkurencji// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi