Przestrzeń Metropolii Trójmiejskiej w warunkach konkurencyjności wspieranej środkami Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzeń Metropolii Trójmiejskiej w warunkach konkurencyjności wspieranej środkami Unii Europejskiej

Abstrakt

Metropolie są akceleratorami globalizacji. Konsekwencją procesów globalizacji jest wzrost znaczenia konkurencyjności. Ważnym problemem w metropolii trójmiejskiej jest transformacja zdegradowanych struktur i spełnienie warunków: planistycznych, organizacyjnych, społecznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w Województwie Pomorskim strony 88 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Parteka T.: Przestrzeń Metropolii Trójmiejskiej w warunkach konkurencyjności wspieranej środkami Unii Europejskiej// Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w Województwie Pomorskim/ ed. pod red. Danuty Rucińskiej ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Gdańsku. Gdańsk: cop. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2006, s.88-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi