Globalizacja szansą generowania nowej wiedzy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Globalizacja szansą generowania nowej wiedzy.

Abstrakt

Autorka ukazuje na bazie analizy zagadnienia globalizacji problemu tworzenia i zarządzania wiedzą. To wiedza według autorki staje się towarem i stymulatorem podmiotów gospodarczych, ale przede wszystkim samego człowieka, jego osobowości, hierarchii wartości i zachowań pracowniczych. W artykule ukazana jest spirala wiedzy globalnej oraz konwersje jej tworzenia. Globalny świat to świat wiedzy, jej przetworzenia i unowocześnienia. Przyszłość należy do ludzi wiedzy a przedsiębiorstwa stawać się będą organizacjami uczącym się o modelu inteligentnych konkurentów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu strony 41 - 49
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gulda H.: Globalizacja szansą generowania nowej wiedzy.// Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu/ ed. B. Garbacik Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon., 2003, s.41-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi