UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W SEKTORZE MŚP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W SEKTORZE MŚP

Abstrakt

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) to branżowy system jakości, dedykowany producentom wyrobów budowlanych. System ten został ustanowiony 29 lat temu w Unii Europejskiej. W polskim systemie prawnym jest obecny od 2004 roku, przy czym w zgodzie z przepisami UE podlega zmianom i jest nowelizowany w ramach ustawy. Celem autorów przyjętym w niniejszym opracowaniu jest identyfikacja uwarunkowań wdrażania ZKP oraz newralgicznych obszarów ZKP w sektorze MŚP. Praktyczne rozwiązania dotyczące zastosowania wymagań ZKP wymagają w tej grupie przedsiębiorstw dedykowanego podejścia a niezgodności z tym związane mogą spowodować szczególnie dotkliwe konsekwencje dla mniejszych producentów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI( tom II) strony 231 - 238
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Kałużna M.: UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W SEKTORZE MŚP// INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI( tom II)/ ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją , 2018, s.231-238
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi