Warunki rozwoju gospodarki elektronicznej a problemydotyczące informatyzacji państwa i zastosowania podpisuelektronicznego w administracji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Warunki rozwoju gospodarki elektronicznej a problemydotyczące informatyzacji państwa i zastosowania podpisuelektronicznego w administracji

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono problemy dotyczące informatyzacji państwai zastosowania podpisu elektronicznego w administracji, będące warunkiemrozwoju gospodarki elektronicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne strony 49 - 53
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Downar-Zapolska R., Wachowicz J.: Warunki rozwoju gospodarki elektronicznej a problemydotyczące informatyzacji państwa i zastosowania podpisuelektronicznego w administracji// Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne/ ed. red. nauk. Zbigniew Tomczak i Jacek Wachowicz ; JIB E-Consulting, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: JIB E-consulting, 2006, s.49-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi