Wsparcie unijne dla sektora MSP w Polsce w perspektywie lat 2007-2013 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wsparcie unijne dla sektora MSP w Polsce w perspektywie lat 2007-2013

Abstrakt

Fundusze Unii Europejskiej wywierają niewątpliwie korzystny wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy państw członkowskich. W okresie programowania 2007 - 2013 Polska jest największym beneficjentem pomocy finansowej z Funduszy Europejskich.Pomoc finansowa jest przyznawana w ramach programów pomocowych zwanych programami operacyjnymi. Każdy program charakteryzuje się innym rodzajem przedsięwzięć i podmiotów, które mogą się ubiegać o wsparcie w ramach założonej pomocy. PO Infrastruktura i Środowisko ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski. PO Innowacyjna Gospodarka wzmacnia polską naukę i wspiera współpracę sektora badawczo - rozwojowego i biznesu. PO KL inwestując w kapitał ludzki wspiera zwiększenie zatrudnienia, wykształcenia i zmniejsza obszary wykluczenia społecznego. PO Rozwój Polski Wschodniej wspiera przyspieszenie tempa rozwoju społecznego i gospodarczego w 5 województwach. Dzięki 16 Regionalnym Programom Operacyjnym każde województwo w Polsce może samodzielnie kształtować kierunki rozwoju i wzmocnić własny potencjał zgodnie z lokalnymi potrzebami. EWT promuje współpracę i bezpośrednie kontakty z partnerami z innych krajów. Ze względu na ważną rolę jaką odgrywają w gospodarce przedsiębiorcy sektora MSP podlegają szczególnemu wsparciu w ramach obecnej perspektywy finansowej 2007 - 2013. Środki przeznaczone na wsparcie sektora MSP w Polsce dotyczą różnorodnych typów projektów. Duże wsparcie zaplanowano w zakresie wzrostu innowacyjności w gospodarce, co jest zgodne z założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej. Kluczowe dla projektodawców są również aspekty związane z gospodarką opartą na wiedzy oraz społeczeństwem informacyjnym. Pomoc dla sektora MSP jest również możliwa poprzez pozadotacyjne wsparcie ze środków publicznych ustanowionych przez Komisję Europejską.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Edukacja XXI wieku: Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI, Zakopane, 20-22.10.2010 strony 202 - 208
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Richter I.: Wsparcie unijne dla sektora MSP w Polsce w perspektywie lat 2007-2013// VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Edukacja XXI wieku: Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI, Zakopane, 20-22.10.2010/ ed. E.Ślachcińska, A.Zduniak. - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Poznań: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 2011, s.202-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi