Wybrane mikrobiologiczne aspekty dezynfekcji ścieków oczyszczonych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane mikrobiologiczne aspekty dezynfekcji ścieków oczyszczonych

Abstrakt

W pracy omówiono problematykę zagrożeń mikrobiologicznych, w tym nasilające się zjawisko lekooporności bakterii występujących w odpływach z oczyszczalni. Zwrócono uwagę na konieczność dezynfekcji i przedstawiono najczęściej stosowane metody dezynfekcji odpływów. Na tle wyników badań własnych nad zjawiskiem lekooporności bakterii związanym z dezynfekcją odpływów z oczyszczalni ścieków wskazano na potrzebę właściwego doboru metody dezynfekcji, która powinna być dostosowana do celu ich dalszego wykorzystania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technologia Wody strony 38 - 45,
ISSN: 2080-1467
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Olańczuk-Neyman K., Bray R., Fudala-Książek S., Jankowska K., Kulbat E., Łuczkiewicz A., Quant B., Sokołowska A.: Wybrane mikrobiologiczne aspekty dezynfekcji ścieków oczyszczonych // Technologia Wody. -., nr. 3 (2012), s.38-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi