Wykorzystanie wybranych wskaźników makroekonomicznych do oceny efektywności gospodarek krajów Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie wybranych wskaźników makroekonomicznych do oceny efektywności gospodarek krajów Unii Europejskiej

Abstrakt

Proces integracji Europy, w którym uczestniczy aktywnie nasz kraj, spowodował konieczność ustawicznej oceny jej efektywności na tle wybranych krajów UE. Zarówno w okresie przedakcecyjnym, jak i po przystąpieniu Polski do struktur UE podjęto działania w celu zmniejszenia dystansu w zakresie konkurencyjności, innowacyjności, nowoczesności struktury gospodarki polskiej oraz ograniczenia skali bezrobocia. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wybranych miar umożliwiających ocenę zmian zachodzacych w gospodarkach wybranych krajów UE oraz określenie stopnia dysproporcji, zbieżności bądź rozbieżności ich rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej strony 176 - 184
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: Wykorzystanie wybranych wskaźników makroekonomicznych do oceny efektywności gospodarek krajów Unii Europejskiej// Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej/ ed. red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Pancer-Cybulska. Wrocław: Wydaw. Akad. Ekon., 2006, s.176-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi