Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy

Abstrakt

Współcześnie zmianom ulegają struktury gospodarek oraz sposoby gospodarowania poszczególnymi zasobami na rynkach. Wpływ na to mają nowoczesne technologie, procesy globalizacji i integracji. Obserwowane dynamiczne zmiany wymuszają włączenie się w proces unowocześniania różnych uczestników rynku. Jednym z nich są instytucje zajmujące się szeroko rozumianym kształceniem, które przygotowują zasoby pracy do wejścia na rynek pracy. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, w jaki sposób uczelnie mogą uatrakcyjnić ofertę kształcenia w sytuacji postępującego spadku liczby studentów. W artykule wykorzystano wyniki badań własnych, których celem było poznanie opinii studentów na temat nowej oferty kształcenia zmierzającej do szerszego włączenia instytucji zewnętrznych i specjalistów w proces nauczania.

Małgorzata Gawrycka, Justyna Kujawska. (2016). Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy, (3), 180-189.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 180 - 189,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Kujawska J.: Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy// MARKETING I RYNEK. -., nr. 3 (2016), s.180-189

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi