ZAAWANSOWANE SYMULACJE NUMERYCZNE MES DYNAMIKI MOSTÓW Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY EXPLICITE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZAAWANSOWANE SYMULACJE NUMERYCZNE MES DYNAMIKI MOSTÓW Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY EXPLICITE

Abstrakt

Dostęp do mocy obliczeniowej superkomputerów oraz możliwość wykorzystania nowoczesnych systemów, np. takich jak Ls-Dyna, pozwala na uzyskanie niezwykle szczegółowych rozwiązań bardzo skomplikowanych problemów inżynierskich. Zagadnienia te dotyczą zakresu statyki/stateczności jak i dynamiki dla rozbudowanych układów konstrukcyjnych zarówno w zakresie nieliniowości materiałowej jak i geometrycznej. Uzyskanie wiarygodnych wyników w racjonalnym czasie obliczeniowym bez stosowania ograniczeń rozmiaru rozwiązywanego zadania możliwe jest, między innymi, ze względu na użycie jawnego (explicite) schematu całkowania równań. W referacie omówiono metodykę prowadzenia obliczeń dynamicznych konstrukcji w systemie Ls-Dyna oraz wybrane wyniki z analiz numerycznych dla dwóch problemów inżynierskich. Pierwszy z przykładów dotyczy aktualnie wykonywanego obiektu WD-113 w ciągu drogi ekspresowej S6 na obwodnicy Koszalina i Sianowa, w który dwukrotnie podczas budowy uderzył przejeżdżający pod nim pojazd. Celem analizy było wirtualne odtworzenie ewolucji stanu wytężenia i zakresu uszkodzeń wiaduktu generowanego uderzeniem wraz z oceną zaproponowanego sposobu naprawy. Drugi z przykładów dotyczy analizy konstrukcji w strefach oddziaływań sejsmicznych. Wykorzystano tu przykład obiektu V17 zlokalizowanego na obwodnicy Stambułu w Turcji. Celem badań było wskazanie sposobu kształtowania ustroju nośnego, aby oddziaływanie trzęsienia ziemi o bardzo dużej intensywności spełniało wymogi tureckich dokumentów normatywnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mosty strony 38 - 41,
ISSN: 1896-7663
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Miśkiewicz M., Bruski D., Grębowski K., Chróścielewski J., Wilde K.: ZAAWANSOWANE SYMULACJE NUMERYCZNE MES DYNAMIKI MOSTÓW Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY EXPLICITE// Mosty. -., iss. 1 (2019), s.38-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 170 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi