Zagadnienie odnowy urządzeń siłowni okrętowej z uwzględnieniem ich stanu technicznego. XXIV Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych 2003. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagadnienie odnowy urządzeń siłowni okrętowej z uwzględnieniem ich stanu technicznego. XXIV Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych 2003.

Abstrakt

Omówiono zagadnienie odnowy urządzeń siłowni okrętowej, zwrócono uwagę na potrzebę identyfikacji stanu technicznego tych urządzeń. Przedstawiono metodę prognozowania stanu technicznego urządzenia, opartą na badaniach inspekcyjnych oraz zawarto elementy teorii odnowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie strony 163 - 174,
ISSN: 0209-2069
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jelińska-Żurek N.: Zagadnienie odnowy urządzeń siłowni okrętowej z uwzględnieniem ich stanu technicznego. XXIV Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych 2003.// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. -., nr. 71 (2003), s.163-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi