Zależność stałej rekombinacji bimolekularnej od wybranych parametrów doświadczalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zależność stałej rekombinacji bimolekularnej od wybranych parametrów doświadczalnych

Abstrakt

W komunikacie przedstawiono najważniejsze wnioski wynikające z zaproponowanego opisu rekombinacji bimolekularnej w materiałach molekularnych dotyczące wpływu natężenia pola elektrycznego oraz koncentracji nośników ładunku na wartość stałej rekombinacji bimolekularnej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Obarowska M., Godlewski J.: Zależność stałej rekombinacji bimolekularnej od wybranych parametrów doświadczalnych// Kryształy Molekularne 2006 : XV Ogólnopolska Konferencja, Łódź - Smardzewice, 19-23 września 2006 : materiały/ Łódź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2006, s.117-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi