Zarządzanie krajobrazem w czasach konsumpcji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie krajobrazem w czasach konsumpcji

Abstrakt

Konsumpcyjna rzeczywistość późnej nowoczesności przeformułowuje kształty krajobrazu kulturowego. W zarządzaniu krajobrazem kulturowym ujawniają się sprzeczności pomiędzy ciągłością kultury a jej epizodycznością, pomiędzy tym co publiczne a tym co prywatne, pomiędzy użytkownikiem a konsumentem krajobrazu, wreszcie pomiędzy wartością dziedzictwa a jego wystawionym na sprzedaż symbolem. Rozwiązanie rodzących się w warunkach konsumpcji problemów kształtowania krajobrazu wymaga rozwijania kompetencji przestrzennej w procesie edukacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG strony 560 - 566,
ISSN: 1896-1460
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Górka A.: Zarządzanie krajobrazem w czasach konsumpcji// Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. -., (2008), s.560-566
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi